YEREL YÖNETİM ADAYLARINA ÖNERİLER

YEREL YÖNETİM ADAYLARINA ÖNERİLER
19 Aralık 2018 tarihinde eklendi, 173 kez okundu.

Kent Konseyi olarak her yerel seçimler öncesinde kentlinin duygu ve düşüncelerini, beklentilerini belirleyerek yerel yönetimlerde görev almaya aday olmuş siyasi kişilere duyurmaya çalıştık.

31 Mart 2019 günü yapılacak yerel seçimler öncesinde de benzeri bir çalışmayı yapmaya başladığımızı daha önce duyurmuştuk. Bu amaçla çalışmalarımız devam etmektedir ve edecektir.

Bu güne kadar kentlilerimiz ile değişik şekillerde yaptığımız çalışmalardan ve perşembe günleri yaptığımız toplantılarda elde ettiğimiz bilgiler, bulgular sonucu ilk talepleri belirledik. Yerel yönetimlere aday olmuş veya olacaklara bu tespit ve önerilerimizi sunmayı kentlilik bilinci ve sorumluluğu anlamında görev sayıyoruz.

Son yıllarda herkesin dilinde olan ‘birlikte yöneteceğiz’ sloganının gerçekten uygulanabilmesinin yolunun açılması, sözden icraata geçilmesi acil taleptir. Bu nedenle kentliler olarak en genel anlamı ile yerel yönetimlerin kamusal hizmetleri arttırması istenmektedir. Planlar demokratik olarak kentliler ile yapılmalıdır. Kente ve kentliye ait bütçelerin de kentlilerle birlikte açık, şeffaf ve katılımcı bir şekilde yapılması en önemli taleplerdendir.

Kentliler; sellerin yaşandığı bu günlerin bir daha yaşanmaması için acil önlemler alınmasını ve geçmişte yapılan hatalar yüzünden oluşan bu duruma müdahale edilerek bir plan çerçevesinde gelecekte benzeri afetlerin olmaması için çare üretilmesini istemektedirler.

Alt yapı kentin en acil çözülmesi gereken sorunudur. Bu nedenle altyapı sorununun çözümü siyasi anlayışların değil kentin ortaklığı ile olmalıdır.

Yapılan çalışmalarda görülen bir sorun da ulaşım sorunudur. Kent içi ulaşımın kamusal bir görev olduğu anlayışı ile bütüncül bir ulaşım politikası oluşturulması zorunludur. Bundan sonra da; bazı bölgelere yeni hatlar açılması, otogarın yasalara uygun halde düzenlenmesi ve firmaların kent içi servislerine izin verilmesi, sürücülerin insan ilişkileri ve davranışları konusunda eğitilmesi ve denetlenmesi gibi sorunlar çözülmelidir.

Bu güne kadar yapılan çalışmalarda görülmüştür ki; bir düzene konmayan evsel atıklar kent kirliliği yaratmaktadır. Yeşil alanlar düzenlenerek mevzuata uygun donatılar konmalıdır. Bir dönem öncesinde gündeme gelen 25 Kasım Stadı’nın durumu önemlidir. 2014 yılında kentin tüm kurumları olarak verilen söze bağlılık devam etmeli ve burası kent meydanı ve yeşil alan olarak hizmete sunulmalıdır.

Kentlilerin talepleri doğrultusunda gündeme gelen ve imzaları atılan; ‘çocuk dostu kent’ , ‘engelli dostu kent’ gibi anlaşmalar devam etmeli ancak fark edilir çalışmalar da yapılmalıdır.

Edirne Kent Konseyi olarak kentimizin sivil örgütlerini ve duyarlı kentlilerimizi düşünce ve taleplerini bizlere bir şekilde bildirmelerini bekliyoruz. Toplanan bu verilerle ‘seçmen bildirisi’ hazırlanacak ve tüm adaylara, siyasi partilere sunulacaktır. Sonrasında da beş yıl boyunca bu talepler izlenecektir. Bu nedenle seçimlere kadar her Perşembe saat 19.00 – 21.00 saatleri arasında Kent Konseyinde toplanarak bu çalışmalara devam edeceğiz.

Mevzuatlardan gelen yasal haklarımızı kullanıp kenti sahiplenmemiz yurttaşlık görevimizdir. Kentlilerimizi yurttaşlık görevlerini yapmaya, yerel yönetime aday olanları da kentlilerin taleplerini önemseyerek programlarına eklemeye davet ediyoruz.

19.12.2018

Edirne Kent Konseyi

Yerel Seçim Çalışma Grubu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.
Sayfa başına git