DUYURULAR:     KENT KONSEYİ DELEGELE BELİRLİYOR     |    

EDİRNE BASINI; SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SONUÇ RAPORU

Edirne Kent Konseyi Basın Çalışma Grubu öncülüğünde düzenlenen ‘Edirne Basını; Sorunları ve Çözüm Önerileri’ başlıklı toplantı yapıldı. 28 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 19.00-21.30 saatleri arazında Belediye eski nikâh salonunda yapılan toplantıda salon doldu.

Toplantıya davet edilen Belediye Baın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü toplantıya katılırken, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Basın-yayın Enformasyon Müdürlüğü ile Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüğü’nün toplantıya katılmadı.

Edirne’de resmi ilan alan 8 gazete olmak üzere toplamda 10 adet günlük gazete olduğu ve iki adet haftalık gazete dışında ayrıca internet gazetelerinin de olduğu belirtildi. İletişim olarak bir yerel televizyon iki adet radyo bulunduğu bildirildi.

Demokrasilerde Yasama, Yürütme, Yargı’dan sonra dördüncü güç olan basının özellikle Hitler’in Propaganda Bakanı P. Joseph Goebbels ile birinci güç olduğu görülse de bu totaliterizmdir.

Tüm kamu ve sermaye kurumları gibi doğa, kent ve yaşam savunucuları da basına değer vermelidir. Bu değer insanlık tarihin gelişiminde anladığımız anlamdır. Edirne basını bu anlamda duyarlı ve anlamına uygun gazetecilik yapmaktadır.

SORUNLAR:

1- Sarı Basın Kartı olanların habere yetişme ve bilgi almadaki ayrıcalıkları her gün azalmakta ve zorlaşmaktadır.

2- Başkalarının hak hukuk ve özgürlüğünü savunma mücadelesini haberleştiren gazeteciler kendi hak hukuk ve özgürlüklerini geliştirme mücadelesi vermemektedirler.

3-Gazete çalışanlarının maaşlarını ödemekte zorlanmaktadırlar.

4- Gazete sahiplerinin gazeteci olmaması basının bağımsızlığına zarar vermektedir.

5- Gazete basım masrafları ve gazetecilerin kullandığı teknik araçların fiyatı her gün artarken veya yenşilenirken Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan ödemeleri aynı kalmakta veya dengeyi sağlamamaktadır.

6- Sosyal medya sayesimnde gazetelerin internetten okunmaktadır. Oysa sosyal medyanın kalıcı olmayıp kirli bilgi olduğu, gazetelerin ise kalıcı ve dolayısıyla doğru bilgiyi verdiği bilinmemektedir.

7- Basın sektöründe kadın çalışanların muhabirlik dışında istihdam edilmektedir.

8- Basın işkolunun bedenen ağır işi yaptıklarının yanında en küçük hatadan bile büyük bedeller ödeyebilmektedir.

9- Yasal mevzuat gereği çalışan sayısı abartılmakta ve sadece sarı basın kartı kıstas alınarak naylon kadrolar oluşturulmaktadır.

10- Kurum hakkında olumsuz haber yapıldığında kurumun etik olmasa da ilanlarını kesmektedir.

11-Bilgileri alıp halka aktarma görevi olan basının bilgi edinememe sorunları vardır. Bilgi vermesi gereken kişileri de bilgisiz veya yetkisiz olduklarından bilgiyi halka iletecek olan gazeteciler bilgi edinme zorluğu yaşamaktadır.

12- Gazetecilerin iş garantisi olmaması ve işsiz kaldıklarında yardımcı bir kurum olmaması.

13- Ulusal basının yerlerde sürüklendiği ve bağımsızlığını yitirdiği, bu nedenle de dördüncü güç değil değersiz bir meslek olduğu görünmesi acıdır. Ki yerel basın da uygulanan politikalar yü,zü,nden aynıo monuma sürüklenmektedir.

14- Gazeteciler bağımsız olamadıklarından her gün, itibarı sarsıcı, değersiz ilişkilere girebilmektedir.

15- Gazetecilerin meslekleri dışında bir yaşamları olduğu unutulmaktadır.

16- Gazeteciler mesleklerine ve gazetelerine saygıda tavizsiz olduklarından kendi özel yaşamlarını unutmakta ve bu da işveren olan gazete sahiplerinin “gazeteci süresiz çalışabilir” düşüncesini uygulamasına neden olmaktadır.

17- Haber peşinde kopşmak, haberi yazaıp fotoğraflamak, kaynakları sağlamak gibi iş yoğunluğu nedeniyle araştirmacı gazetecilik ve haber dosyalamak gibi çalışmalar yapılamamaktadır.

18- Okuyucucun okur olmaktan çıkıp izleyen olması.

19- Ajanslardan gelen haberlerle gazete çıkarmanın okuyucu ilgisini çekmediği bu nedenle farklı haber kaynaklarını muhabirler eliyle bulunmasına olanak sağlanmaması.

20- Basın açıklaması yapacak kurumlar belirlenen saatte toplantılarını yapmamaktadırlar.

21- Maliyetler ve aylık kiralar yüzünden televizyonculuk zor durumdadır ve parası olan televizyon ve radyo sahibi olabilmektedir.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

1- Basın çalışanları olarak daha sık bir araya gelerek anlamlı buluşmalar yapmalıyız.

2- Eksik yanlarımızı değil önemli yanlarımızı öne çıkararak ekdikliklerimizi gidermede birbirimizi eleştirmeliyiz.

3- Gazetelerin gazeteciler tarafından çıkarılması konusunda mevzuat olmalıdır.

4- Basın İlan Kurumu ödemeleri günün değerine göre her yıl artmalıdır.

5- Devletin yerel gazeteleri koruyucu, kollayıcı politikalar üretmesi gerekir.

6- Halkın gazete alması teşvik edilmelidir.

7- Halk sosyal medyayı tercih ederken bunun kalıcı olmayıp kirli bilgi olduğunu, gazetelerin ise kalıcı ve dolayısıyla doğru bilgiyi verdiğini kavraması için eğitici farkındalık çalışmaları yapılmalıdır.

8- Basın denetlemeleri kadroların muhasebesi, haberleri üzerinden yapılmalıdır.

9- Kurumların, grupların veya güç odaklarının gazetecilerle nüfuz ilişkileri kurarak baskı altına almasının önlenebilmesi için halk gazete alarak sahip tarafsız ve özgür basına destek olmalıdır.

10- Kurumların ilk bilgileri kendilerine ulaştıracak basın yetkilileri olmalıdır.

11- Bilgi toplayan gazetecilerin bu bilgileri pazarlaması sürecinde olduğumuzdan meslek okullarında buna dair dersler olmalıdır.

12- İşsiz kalan gazetecilere iş bulana kadar yardımcı olacak bir devlet kurumu olmalıdır.

13- Basın çalışanları örgütlenmelidir.

14- Mesleğin itibarını sarsıcı ilişkilere girilmemelidir.

15- Gazetecilik evrensel anlamda anladığımız şekilde yapılmalıdır ve gazeteciliğin yitirilen saygınlığını yeniden ü,st seviyelere taşıumalıyız.

16- Gazetecilerin de birer yurttaş olduğunu unutmamalı ve çalışma saatleri belirlenmelidir.

17- Gazetecilerin araştırmacı gazetecilik yaparak haber dosyaları yapmasına olanak sağlanmalıdır.

18- Gazetecilerin okur sayısını arttırmak amacıyla haber takibi yapabilmelerine, halkı ilgilendirmeyen popüler haberler yerine gündelik yaşamdan haberler yapmalarına olanak sağlanmalıdır.

19- Gazeteciler evrensel anlamda örgütlenmeli ve hem kişi olarak kendilerine hem de gazetelere değer katmalıdır.

20- Kurumlar basın toplantı saatlerini davet ettikleri saatlerde yapmalı ve yapılmıyor ise basın çalışanları olarak belirli bir saat beklenip toplantı terkedilmelidir.

21- Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerinden ödün verilmemeli.

22- Gazeteciler gününde yönetenler değilk çalışanlar konuşmalıdır.

23- Uydu yayınların kiraları yüksektir ve buna dair mevzuat değiştirilerek farklı denetimlerle halkın da televizyon radyo , edinebilmelerine olanak sağlanmalıdır.

24- Olağanüstü hal zamanlarında olağanmış gibi davranılması basının okuyucu ayağının eksik olmasındandır ki kentli olarak gazetelere destek olunmalı.

25- Gazetecilik okulu öğrencilerine gazeteler ve muhabirler destek olmalı, doğru yön vermeli.

26- Kentliler olarak EKK Basın Çalışma Grubu önderliğinde çalışmalara devam edilmeli ve değişik kampanyalarla gazete satışlarının artması; her siteye bir gazete, her işyerine birkaç gazete gibi etkinlikler yapılmalı.

27- Vergilerimizden kesilen ve yerel basına katkısı olmayan TRT paylarının adil dağıtımı veya kesilmemesi için çalışmalar yapılmalı.

SONUÇ;

Nezih Demirkent’in; “Türkiye’de demokrasinin güçlenmesini isteyenler yerel gazetelere destek vermelidir” sözü iyi anlaşılarak basının özgür, bağımsız, kamusal görevini yapabilmesi için resmi kurumlar ve diğer güç odaklarının baskılarına karşı koruyucu önlemleri sağlamak devletin görevi olmalıdır. Bunu resmi kurumlardan çok kamuoyu anlamalı ve Yasama, Yürütme, Yargı’nın bile ele geçirilebileceği göz önüne alınarak basına halk olarak sahip çıkılmalıdır.

EDİRNE KENT KONSEYİ

BASIN ÇALIŞMA GRUBU

28.02.2018

Sayfa başına git