DUYURULAR:     KENT KONSEYİ DELEGELE BELİRLİYOR     |    

Genel Sekreter

İçişleri Bakanlığı’nın 08.10.2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ; (Madde 14/A – (Ek madde: 06/06/2009 – 27251 S.R.G Yön./8. mad.),

Bu yönetmeliğe göre hazırlanan 24.05.2014 tarihi EDİRNE KENT KONSEYİ YÖNERGESİ’nin “ KENT KONSEYİ ORGANLARI” başlıklı 9. Maddesinde sayılan organların “B-YÜRÜTME KURULU” başlığı altında Genel Sekreter tanımı yapılmıştır.

Genel sekreterlik

(1) Kent konseyi genel sekreteri, belediye başkanı tarafından önerilen üç aday arasından yürütme kurulu tarafından seçilir.

(2) Kent konseyi genel sekreteri, 6 ncı Maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.

(3) Genel sekreter, kent konseyi başkanına ve yürütme kuruluna karşı sorumludur.

Ve sekreterya hizmetleri de;

“Madde 15 –

(1) Kent konseyinin sekreterya hizmetleri, ilgili belediye tarafından önerilecek ve yürütme kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir.

(2) (Değişik fıkra: 06/06/2009 – 27250 S.R.G Yön./9. mad.) Sekreterya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında genel sekretere karşı sorumludur.” der.

.

< Kurumsal Yapı Sayfasına Dön

< Anasayfaya Dön

.

.

Sayfa başına git